Πιλοτική Λειτουργία

________


Το έργο “Ψηφιακή Ανάδειξη Πυλίας” έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά έργων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, που στόχο έχουν να αναδείξουν τη μοναδική αρχαιολογική φυσιογνωμία της περιοχής και τον πλούτο της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Στα έργα αυτά εντάσσεται η αντικατάσταση του στεγάστρου στο ανάκτορο του Εγκλιανού, η μεταφορά του Μουσείου της Πύλου στο κτίριο Μαιζώνος στο Νιόκαστρο, η ανάδειξη βυζαντινών ναών και πύργων, οι συνεχιζόμενες ανασκαφές σε διάφορες θέσεις της Πυλίας και της Τριφυλλίας αλλά και επιμέρους εκθέσεις και εκδηλώσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.


Κατά το 2014  η Μεσσηνία αναδείχτηκε σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό με παγκόσμια εμβέλεια. Τα έργα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας έρχονται να συμπληρώσουν τη διάκριση αυτή, μεταβάλλοντας την επίσκεψη των αρχαιολογικών χώρων σε μια πραγματική πολιτισμική εμπειρία. Συμβαδίζοντας με την τουριστική ανάπτυξη, η πολιτιστική ανάδειξη θέτει τις βάσεις για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής αλλά και για τη βαθύτερη κατανόηση του παρελθόντος. 

Το έργο “Ψηφιακή Ανάδειξη Πυλίας” περιλαμβάνει ένα σύνολο επιμέρους εφαρμογών, που στόχο έχουν να προβάλουν πρωτίστως το ανάκτορο του Εγκλιανού (ανάκτορο του Νέστορα) και το αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας, αλλά και το σύνολο των ανασκαφικών θέσεων της Πυλίας και της Τριφυλλίας. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν σύστημα αυτόματης ξενάγησης στο ανάκτορο, σύστημα αυτόματης ξενάγησης στο Μουσείο της Χώρας, Ψηφιακή Διαδραστική Οθόνη με πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό στο Μουσείο, διαδραστικό χρονολόγιο και διαδραστικό χάρτη με τις ανασκαφικές θέσεις  της περιοχής, αλλά και τον δικτυακό τόπο που αυτή τη στιγμή περιηγείστε.  Ο δικτυακός μας τόπος δεν στοχεύει απλά να πληροφορήσει, αλλά και να παρέχει βαθύτερες γνώσεις, προσαρμοσμένες όμως στις απαιτήσεις του ευρύτερου κοινού, για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό, το βασίλειο της Πύλου και τον ομηρικό Νέστορα, την ιστορία των ανασκαφών και τους αρχαιολόγους που κατά καιρούς εργάστηκαν για την αποκάλυψη των αρχαιολογικών θησαυρών της περιοχής, αλλά και για την αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β', η οποία κατέστη δυνατή χάρη στην ανακάλυψη των πήλινων πινακίδων της Πύλου. Συμπληρωματικές πληροφορίες για την ιστορική εξέλιξη και τα σημαντικότερα μνημεία άλλων περιόδων ολοκληρώνουν τη σκιαγράφηση της πολιτισμικής ταυτότητας της Πυλίας. Για τους μικρότερους φίλους μας έχουν προβλεφθεί ψηφιακές εφαρμογές, προκειμένου η γνώση να έχει και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. 

Ελπίζουμε να απολαύσετε την περιήγησή σας.