Πιλοτική Λειτουργία
Πεταλίδι (αρχαία Κορώνη)Πεταλίδι Το Πεταλίδι, γνωστό θέρετρο της Καλαμάτας, είναι ο χώρος όπου βρισκόταν η αρχαία Κορώνη. Την πόλη είχαν κτίσει έποικοι από την βοιωτική Κορώνεια περί το 365 π.Χ. Η θέση ήταν οχυρή και παρείχε πρόσβαση σε εξαιρετικό φυσικό λιμάνι, στο οποίο βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό και η οικονομική ευμάρεια της πόλης. Το 2ο αι. π.Χ. η πόλη έγινε μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας.

 Η ακρόπολη βρισκόταν στο λόφο “Κάστρο”, όπου έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα. Στη θέση “Πόρτες” πάλι έχουν βρεθεί κιβωτιόσχημοι τάφοι της ελληνιστικής περιόδου. Η θέση “Λουτρό” πάλι πήρε το όνομά της από συγκρότημα βαλανείου της υστερορωμαϊκής περιόδου. Στην περιοχή βρέθηκαν επίσης ρωμαϊκά εργαστήρια και έργα υποδομής. 

Τον 6ο αιώνα οι κάτοικοι φαίνεται ότι μετοίκησαν σε πιο οχυρή θέση, στην αρχαία Ασίνη, όπου και μετέφεραν το όνομα Κορώνη.