Πιλοτική Λειτουργία
Άγιος Ιωάννης Παπουλίων, τύμβος ΤύμβοςΤα Παπούλια είναι ένα μικρό χωριό κοντά στην Ίκλαινα και τον Πλάτανο. Στη θέση Άγιος Ιωάννης κοντά στο χωριό, πλάι στο ομώνυμο εκκλησάκι, ο Σπ. Μαρινάτος ανακάλυψε και ανέσκαψε κατά τα έτη 1954-55 σημαντικότατο τύμβο της Μεσοελλαδικής περιόδου. Ο τύμβος περιείχε ταφές σε πίθους διατεταγμένους ακτινωτά προς την περιφέρειά του και παράλληλα προς το έδαφος. Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η πεταλόσχημη κατασκευή στο κέντρο του τύμβου, πιθανώς κενοτάφιο. Σε ακτινωτή διάταξη γύρω από το κενοτάφιο βρέθηκαν εννιά πιθοταφές. Οι δύο εξ αυτών ήταν σε υπερμεγέθεις πίθους, εκ των οποίων ο ένας, με ύψος 2,18 μέτρα είναι ο μεγαλύτερος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Και οι δύο εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας. Κάποιοι από τους πίθους περιείχαν δύο νεκρούς, σε οκλάζουσα στάση. Ο Μσρινάτος σημειώνει: "Επειδή εύρομεν εις τον ώμον ενός νεκρού άτεχνον βέλος οψιανού, θα ήτο πιθανή η εκδοχή, ότι πρόκειται περί πολυανδρίου νεκρών πεσόντων εν πολέμω και ταφέντων ταυτοχρόνως, αλλά...το συμπέρασμα είναι προσωρινόν”. (Μαρινάτος, ΠΑΕ 1954, 299-316 )

Πίθος

Κοντά στον τύμβο βρέθηκε και μικρός θολωτός τάφος ΥΕ  περιόδου, που περιείχε δύο ταφές σε λάκκους και ίχνη πυράς  στο δάπεδο. Από τα σημαντικά ευρήματα του τύμβου είναι και η δίωτη υδρία που εκτίθεται σε προθήκη του Μουσείου της Χώρας και η οποία είναι χαρακτηριστική της Πρωτοελλαδικής περιόδου, απαντά όμως και στη Μεσοελλαδική περίοδο.