Πιλοτική Λειτουργία
Μουριατάδα
Μουριατάδα
Ίχνη οικισμού της Υστεροελλαδικής ΙΙΙΒ περιόδου. Έχει ανασκαφεί μέγαρο μικρότερων διαστάσεων από αυτό του Εγκλιανού, ωστόσο με επίχρισμα και διακόσμηση στους τοίχους. Οι οικίες ήταν εύπορες. Ο Μαρινάτος την ταύτισε με την ομηρική Αμφιγένεια.

Σε λόφο περίπου 8 χιλιόμετρα βόρεια της Κυπαρισσίας, στη θέση Ελληνικό, ανασκάφηκε από τον Μαρινάτο το μέγαρο της Μουριατάδας και εντοπίστηκαν ίχνη οικισμού της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β περιόδου. Το μέγαρο είχε μικρότερα δωμάτια και όχι τόσο προσεγμένη λιθοδομή όσο το ανάκτορο της Πύλου, ωστόσο τα δάπεδα και οι τοίχοι ήταν επιχρισμένοι, οι τελευταίοι μάλιστα ήταν διακοσμημένοι με γαλάζιες και κόκκινες ταινίες. Οι οικίες ήταν εύπορες, όπως μαρτυρεί η εύρεση ασάμινθου σε μερικές από αυτές. Ο Μαρινάτος ταύτισε τη θέση με την ομηρική Αμφιγένεια, μια από τις 8 μεγαλύτερες πόλεις του βασιλείου του Νέστορα. Αν και κηρυγμένη αρχαιολογική θέση, ο χώρος παραμένει αφύλακτος και χωρίς ανάδειξη.