Πιλοτική Λειτουργία

Μάλθη (Δώριον)

ΔώριονΗ Μάλθη, το ομηρικό Δώριον, ανασκάφηκε συστηματικά από τον  Valmin και το Σουηδικό Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Η αρχική φάση κατοίκησης τοποθείται στην Τελική Νεολιθική, ωστόσο η φάση της μεγαλύτερης ακμής της είναι η ΥΕ ΙΙ- ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδος. Αποτελούσε μια από τις σημαντικές πόλεις του βασιλείου του Νέστορα, μάλλον το Δώριον. 

Η Μάλθη βρίσκεται στο ΝΑ  άκρο  της κοιλάδας Σουλιμά. Από το  1926 αποτέλεσε συστηματική ανασκαφή του Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και  ιδιαίτερα του Natan Valmin. Η ακρόπολη παρουσιάζει δύο ζώνες. Ο  Valmin τοποθετεί την αρχή της κατοίκησης στην ύστερη Νεολιθική, φαίνεται όμως πως η πρώτη επιβεβαιωμένη κατοίκηση τοποθετείται περί το 3000 π.Χ. με αψιδωτές οικίες.Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για κατοίκηση στη ΜΕ περίοδο, ενώ η ΠΕ θα πρέπει να ήταν λιγότερο σημαντική φάση. Τα δείγματα της Κεραμικής καθώς και τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της ακρόπολης τοποθετούνται, στην πλειοψηφία τους, στην ΥΕ ΙΙ- ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδο, είναι δηλαδή σύγχρονα του ανακτόρου του Εγκλιανού. 

ΜάλθηΗ χρονική αυτή σύμπτωση έκανε τον Valmin να ταυτίσει τη Μάλθη με το Ομηρικό  Δώριον, που αναφέρεται στον κατάλογο των νηών  της Ιλιάδας. Εκεί τοποθετείται και το περιστατικό που αναφέρει ο Όμηρος σχετικά με τον θράκα ποιητή Θάμυρι, ο οποίος καυχήθηκε, ερχόμενος από την Οιχαλία, ότι ήτανκαλύτερος από τις Μούσες και οι θεοί τον τιμώρησαν στερώντας του την όρασή του. Μετά από αυτό ο  Θάμυρις σίγησε για πάντα. 

Η ακρόπολη τειχίστηκε με ακατέργαστους λίθους κατά τη ΜΕ ΙΙ περίοδο, όταν οι  οικίες από αψιδωτές  έγιναν ορθογώνιες. Από την ΥΕ περίοδο εντοπίστηκε μέγαρο με ελλειψοειδή εστία, η οποία πλαισιώνεται από τέσσερις ξύλινους κίονες που στήριζαν τη στέγη με την οπή για τη διαφυγή του καπνού.