Πιλοτική Λειτουργία
ΚαπλάνιΚαπλάνι Μεταξύ των χωριών Καπλάνι και Ζιζάνι στην κορυφή του λόφου Βίγλα ανασκάφηκε θολωτός τάφος διαμέτρου 5 μ και σωζόμενο ύψος 2.50 περίπου. Είναι κτισμένος με πλακέ πέτρες και έχει διάδρομο 6 μέτρα. Παρά το γεγονός ότι είχε συληθεί ήδη από την αρχαιότητα, βρέθηκαν δύο νεκροί σε λάκκο. Σχετικά κοντά του προς τα ΝΑ εντοπίστηκε και δεύτερος θολωτός τάφος.